Dravets syndrom

Dravets Syndrome Association Sweden (DSAS)

Hemsida

Kontaktperson
Catarina Nkembo
E-post: catarina.nkembo@dravetssweden.se

Kortfattad beskrivning av diagnosen
Dravets syndrom är en aggressiv och fortskridande epilepsi som under det första levnadsåret debuterar hos ett från födseln friskt barn. Symtomen är svåra epileptiska anfall, temperaturkänslighet, skakighet, utvecklingsstörning och beteendeavvikelser.

Det finns inget botemedel för Dravets syndrom, endast antiepileptika för att få kontroll över anfallen. Trots det är det få barn som blir helt anfallsfria.

Förekomst
I Sverige känner man till drygt 60 barn och unga vuxna som har Dravets syndrom.

Mer information
Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.