Alströms syndrom

Kontaktperson: Malin Asplund, e-post: malinasplund@live.se
Kortfattad beskrivning
Alströms syndrom  är en sällsynt, ärftlig sjukdom som bland annat kännetecknas av tidig svår synnedsättning, hörselnedsättning, hjärtsjukdom, övervikt och diabetes typ 2.
Alströms syndrom tillhör gruppen dövblindsyndrom. I den gruppen ingår sjukdomar som, förutom dövblindheten, ibland kan medföra andra organstörningar. Vid Alströms syndrom är många olika organ drabbade. Alla som har sjukdomen får problem med övervikt och infektioner samt syn- och hörselnedsättning, men graden av svårigheter varierar mycket, liksom de övriga symtom som kan följa med sjukdomen.
Tidpunkten för när de olika symtomen visar sig följer i stort sett ett likartat mönster, även om stora individuella variationer kan förekomma. Övriga symptom som ingår i sjukdomsbilden är skolios, tandförändringar, håravfall, underproduktion av sköldkörtelhormon, frånvaroattacker m.m.
Förekomst
Idag har sammanlagt tio personer i Sverige diagnostiserats med Alströms syndrom, i världen finns drygt 800 diagnostiserade personer.
Informationsmaterial

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

Translate »