Akromegali

Stödföreningen Hypophysis
Stödföreningen Hypophysis har lagt ned verksamheten
Hemsida

E-post info@hypofysis.se

Akromegali

Kortfattad beskrivning av diagnosgruppen
Betydelsen av akromegali är akro = spets och megali = förstoring. Detta anspelar på att framförallt framskjutande delar av kroppen fortsätter växa i vuxen ålder, till exempel näsa, haka, händer och fötter. Orsaken till akromegali är praktiskt taget alltid en godartad, tillväxthormonproducerande hypofystumör. Tumören gör att man producerar för mycket tillväxthormon.

Förekomst
Cirka tre personer per miljon invånare drabbas årligen av akromelagi.

Föreningens verksamhet
Stödföreningen Hypophysis är en stödförening för personer med udda hormonella sjukdomar och deras anhöriga. Genom föreningen kan du få kontakt med andra som har samma ovanliga hypofys-, binjurebarks- eller äggstockssjukdom. Hypophysis har i dag nästan 400 medlemmar, bosatta över hela landet. Hypophysis målsättning är att ge stöd och råd före och efter diagnos av sjukdom. Föreningen vill vara ett stöd i både vardags- och arbetslivet. Ett annat mål är att sprida kunskap om hormonella sjukdomar. Föreningens medlemsblad Aktuellt Hormonellt kommer ut fyra gånger per år.

Informationsmaterial
Stödföreningen Hypophysis

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.