Addisons sjukdom (Morbus Addison)

Svenska Addisonföreningen

Hemsida (Svenska Addisonföreningen)
E-post info@addison.se

Kortfattad beskrivning av diagnosgruppen
Addisons sjukdom är en ovanlig hormonell sjukdom som beror på ett bristtillstånd i kroppen. De livsviktiga hormonerna kortisol och aldosteron finns inte i tillräcklig mängd. Hormoner är ämnen som fungerar som kemiska budbärare och styr funktionen hos olika organ. Brist på kortisol orsakas av att binjurebarken är helt eller delvis förstörd. Det beror oftast på autoimmun (primär) sjukdom, det vill säga att kroppens immunförsvar felaktigt förstör den egna vävnaden. Sjukdomen kan behandlas, men inte botas eftersom binjurarna skadats obotligt.

Svenska Addisonföreningens verksamhet
Svenska Addisonföreningen är en förening för dem som har Addisons sjukdom, primär binjurebarksvikt. Föreningen har ca 230 medlemmar, och växer ständigt. Målet är att hjälpa och stödja alla med Addisons sjukdom. Ingen skall behöva känna sig ensam. Inom föreningen verkar medlemmarna tillsammans för att öka den allmänna kunskapen om Addisons sjukdom, speciellt inom sjukvården.

Addisonföreningen jobbar med information för att ge alla med Addisons sjukdom både en tryggare akutvård och en tryggare vardag.

Informationsmaterial
Svenska Addisonföreningen

Mer information
Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.