Nyheter

Webbutbildning ”Sociala och Digitala Medier” – en utbildning av medlemmar för medlemmar i Sällsynta diagnoser

Datum: 2020-02-05 Av: Sällsynta Diagnoser Tid: 11:58

Illustration till nyhet om utbildning sociala medier

Utveckla dina färdigheter på sociala medier inom området sällsynta diagnoser, genom att gå vår utbildning i form av en videoserie! Målet med utbildningen är att du blir redo att jobba med sociala och digitala medier i en patientförening. Dessutom ska du kunna lyfta föreningens sociala medier till nästa nivå. Du kommer att bli grym på sociala medier!

Idén till denna utbildning föddes, då tre av Riksförbundet Sällsynta diagnosers medlemmar deltog i EURORDIS Digital School & Digital media  (EURORDIS digitala utbildning inom sociala och digitala media) som ägde rum på Ågrenska i oktober 2019.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till personer i patientföreningar som är ansvariga för att sprida information och öka medvetenheten om en sällsynt diagnos.

Innehåll
I form av en videoserie, med åtta separata delar, ger vi en introduktion till sociala medier. Vi belyser några verktyg och tekniker som kan användas, för att åstadkomma omedelbar effekt i din kommunikation som företrädare för din diagnosförening.

Utbildningen blandar teori med praktiska exempel från verkligheten.

När du är klar så är du väl rustad för att ansvara för sociala medier på en patientförening.

Följande får du lära dig:
1. Det sociala och digitala landskapet i en patientorganisation
2. Sociala kanaler — Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter (med demonstration), YouTube
3. Innehållsplanering, produktion och strategi
4. Gemenskap och interaktion
5. Influencers
6. “Social Listening” – Ha fingret i luften!
7. Search Engine Optimisation (SEO)
8. Analytiska metoder

Föreläsare
Medlemmar i Riksförbundet Sällsynta diagnoser: Jana Bergholtz (CASE), Britta Berglund (Riksförbundet Ehlers-Danlos Syndrom) och Mildred Lundgren (HHT Sverige) som samtliga deltog i EURORDIS Digital School 2019.

Vill du anmäla dig?
För anmälan, kontakta Jana Bergholtz:

jana.bergholtz@sallsyntadiagnoser.se

Så snart vi laddat upp en video, kommer vi att skicka dig en länk via e-post, för att du ska kunna titta på den när det passar dig bäst. Varje video kommer att bli 10-20 minuter lång.

Frågor kan ställas till Jana via e-post. När vi samlat in tillräckligt många frågor, kommer vi att spela in ett avsnitt med svar på frågorna.

Det här är en utbildning av medlemmar för medlemmar! Vi ser fram emot ett interaktivt utbyte med er och hoppas att alla har nytta av det.

Syfte
Detta utbildningsprogram är utvecklat och levererat av Riksförbundet Sällsynta diagnoser och svenska EURORDIS-medlemmar, baserat på de viktigaste lärdomarna i EURORDIS Digital School-programmet – sammanfattat, översatt och anpassat till det svenska sammanhanget. Riksförbundet Sällsynta diagnoser ansvarar för innehållet i det svenska materialet.

EURORDIS Digital School syftar till att stärka patientföreträdare som arbetar med sällsynta sjukdomar och sällsynta cancerformer, genom att använda digitala kommunikationsverktyg, för att förbättra sin organisations strategiska uppsökande och samhällspåverkande kapacitet.

Läs mer om EURORDIS Digital School här.

Relaterad information
Digitala skolan går av stapeln

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.