Nyheter

Vi förespråkar nationella riktlinjer för vården -Sd

Datum: 2015-06-24 Av: Sällsynta Diagnoser Tid: 13:39

Hur vill ert parti arbeta med området sällsynta diagnoser?

Under Almedalsveckan kommer Riksförbundet Sällsynta diagnoser, Ågrenska och Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser hålla ett seminarium under rubriken ”Sällsynta diagnoser banar väg för framtidens vård och omsorg… hur skapar vi långsiktighet?”.

Vi har med anledning av detta ställt samma fråga till samtliga riksdagspartiers sjukvårdspolitiska talespersoner: Hur vill ert parti jobba för en långsiktighet och hållbar utveckling i det pågående arbetet inom området sällsynta diagnoser?

Under vecka 26 publiceras svaren här på nyhetsplats.

Såhär svarar Per Ramhorn sjukvårdspolitisk talesperson för Sverigedemokraternas:

Sverigedemokraternas målsättning är att underlätta vardagen för de som har det lite svårare pga. sjukdom eller funktionshinder.

Vi vill se en jämlik vård i hela landet, oavsett vilken diagnos och sjukdom man har. Det gäller alla sjukdomar, även sällsynta sjukdomar. Därför förespråkar vi nationella riktlinjer för vården.

Det är vår målsättning och förhoppning att våra satsningar på exempelvis vårdplatser ska gynna även personer med sällsynta sjukdomar. Vi driver även frågan om att patienter ska få vårdplats på rätt klinik med rätt kompetens.

Vi förespråkar även en medicinsk vårdgaranti för alla vilken bland annat innebär att patienter ska få sin remiss till en specialist bedömd inom 30 dagar.

Vi vill främja ökad delaktighet och en bättre samordning mellan vården och anhöriga. Även en bättre kommunikation mellan kommuner och landsting ser vi som en viktig pusselbit så att inte sjuka faller mellan stolarna.

Vi vill också utvidga valfriheten vad gäller hjälpmedel vilket gynnar många personer med funktionsnedsättning av olika slag.

 

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.