Nyheter

Välkommen till oss, Elin!

Datum: 2016-08-09 Av: Sällsynta Diagnoser Tid: 11:28

Bild på Elin Bonnier, projektkoordinator, Övergångsprojektet

Elin Bonnier heter jag och har glädjen att få arbeta på Riksförbundet Sällsynta diagnoser under hösten 2016. Jag kommer att jobba med diverse uppgifter, men främst är jag en del av Övergångsprojektet, steg 2 som Malin Grände är projektledare för. Min roll kommer bland annat vara att hålla kontakten med deltagarna i projektet för att samordna och underlätta deras deltagande.

Jag har en bakgrund i film- och tv-branschen där jag arbetade i flera år, framförallt med koordinering av inspelningar. Det var roligt och det gav mig stor kunskap i att arbeta med tidvis mycket stressiga projekt, vilket jag har nytta av i många sammanhang.

Samtidigt kände jag ett samhällsengagemang jag inte fick chans att utveckla. Därför sadlade jag om och började studera. I januari 2016 tog jag en miljövetarexamen och har under våren praktiserat på IVL Svenska miljöinstitutet. Jag har ett stort intresse för miljö- och utvecklingsfrågor och det jag främst tar med mig från min utbildning är kunskap om hållbar utveckling i stort och jag känner en stark vilja att få arbeta med samhällsutveckling på flera plan än det miljömässiga.

Under sommaren 2015 åkte jag med på Ungdomsorganisationen PeaceWorks festivalturné som projektledare och arbetsledare. Organisationens mål är att fungera som en plattform för ungdomar som är intresserade av rättvisefrågor. PeaceWorks vill möjliggöra för unga att lättare engagera sig och att ta egna initiativ till nya rättviseprojekt som ungdomarna själva leder.

Jag brinner för rättvise- och jämställdhetsfrågor och vill verka för ett samhälle där alla har möjlighet att utvecklas och få sina behov tillgodosedda.

Min arbetsbakgrund har gett mig stor vana vid att arbeta i olika projekt med många olika sorters människor. Jag är bra på att skapa kontakt mellan människor och jag vill jobba för att jag och Malin tillsammans med deltagarna i Övergångsprojektet ska få en fin gemenskap som stärker både oss själva såväl som projektet.

Jag ser mycket fram emot att få arbeta på Riksförbundet  Sällsynta diagnoser och Övergångsprojektet.

Jag bor i ett kollektiv i Stockholm tillsammans med min partner. På fritiden jobbar jag ideellt som gymnastikledare för en grupp truppgymnaster mellan 8 och 9 år. Det är väldigt roligt, givande och spännande att få arbeta med barns utveckling genom gymnastiken.

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.