Nyheter

Välkommen att lämna in motioner till årsmötet, senast 31 januari

Datum: 2016-12-16 Av: Sällsynta Diagnoser Tid: 10:35

Motioner till förbundsårsmötet – en möjlighet för Sällsynta diagnosers medlemsföreningar att påverka verksamheten!

Lördagen den 22 april 2017 är det förbundsårsmöte i Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Fram till 31 januari 2017, kan medlemsföreningarna skicka in motioner till årsmötet. Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ, så här finns en chans att påverka!

Genom att motionera kan föreningen föreslå att förbundet ska ägna särskild uppmärksamhet åt en viss fråga eller arbetsuppgift, och på så vis vara mer delaktig vid inriktningen av Sällsynta diagnosers verksamhet.

Gör så här när du/ni skriver en motion:

  • Börja med en kort bakgrundsbeskrivning och förklara varför frågan, som tas upp i motionen, är angelägen att åtgärda.
  • Formulera sedan ett konkret förslag, eller flera, om vad föreningen föreslår att förbundet ska göra.

Underteckna med förening, namn och datum.

Motionen kan antingen mejlas, inscannad med underskrift, eller skickas med vanlig post till förbundskansliet.

När motionen lämnats in till förbundskansliet, skickas en bekräftelse om att den är mottagen.

Det är sedan förbundsstyrelsens uppgift att föreslå för årsmötet hur motionsförslagen ska hanteras. Det gör styrelsen genom att kommentera/ besvara frågan som motionären tagit upp.

Därefter tar årsmötet beslut om hur motionen ska hanteras.

Välkommen att skicka in föreningens motion till förbundskansliet, senast den 31 januari 2017!

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.