Britt-Marie Kjellgren

Varför är du patientföreträdare i Riksförbundet Sällsynta diagnoser?

Jag är anhörig till en vuxen person med sällsynt diagnos och jag vill jobba för att anhöriga till vuxna ska ses som en resurs i personens liv av sjukvård och myndigheter. Min erfarenhet är att det finns mycket att förbättra där.

Vad betyder personcentrerad vård för dig?

Att det är patientens behov som är i fokus och styr vården, inte sjukvårdens sätt att organisera sig, eller sätt att betrakta människan som kroppsdelar istället för en helhet.

Om du fick ändra en sak gällande vården och sällsynta diagnoser vad skulle det vara?

Att landstingen hade skyldighet att utse en person som ansvarig för patientens hela vårdbehov.

Kontakt
E-post: bmkjellgren@icloud.com   Tel: 070-7493524

Just nu söker vi patientföreträdare i nätverk Uppsala/Örebro. Är du intresserad kontakta Karin Högvall.

Projektkoordinator Karin Högvall
karin.hogvall@sallsyntadiagnoser.se
072-269 62 04

Söker du patientföreträdare? Om du söker patientföreträdare i olika sammanhang så är du varmt välkommen att kontakta oss. Antingen kontaktar du oss på info@sallsyntadiagnoser.se eller så  kontaktar du en av våra patientföreträdare direkt.

 

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.