Karin Olsson

Varför är du patientföreträdare i Riksförbundet Sällsynta diagnoser?

Jag behövde något nytt, kul och intressant att göra i mitt patientföreningsengagemang. Har varit aktiv i min egen patientförening i över 20 år och kände att det vore trevligt med en ny dimension i jobbet.

Vad betyder personcentrerad vård för dig?

Att jag som patient är med och påverkar min egen vård. Jag tycker faktiskt att det går mer och mer åt det hållet. Särskilt när det gäller mig som har en sällsynt diagnos så har det blivit vanligare de senaste åren att doktorer och annan vårdpersonal faktiskt frågar mig om råd när det kommer till min behandling och vård.

Om du fick ändra en sak gällande vården och sällsynta diagnoser vad skulle det vara?

Att det fanns en mottagning dit jag kunde gå och få alla undersökningar och alla behandlingar på ett ställe – en ”sällsynt mottagning” helt enkelt.

Kontakt
Karin Olsson
E-post: karin.olsson@sallsyntadiagnoser.se
Tel: 070-538 55 19

Söker du patientföreträdare?

Om du söker patientföreträdare i olika sammanhang så är du varmt välkommen att kontakta oss. Antingen kontaktar du oss på info@sallsyntadiagnoser.se eller så kontaktar du en av våra patientföreträdare direkt.

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.