Charlotte Johansson

Varför är du patientföreträdare i Riksförbundet Sällsynta diagnoser?

Det är en viktig funktion och jag vill hjälpa till.

Vad betyder personcentrerad vård för dig?

Att varje person skall får den vård de behöver även om den är ovanlig.

Om du fick ändra en sak gällande vården och sällsynta diagnoser vad skulle det vara?

Att alla ska få likvärdig vård oavsett var de bor.

Kontakt
E-post: charlotte.johansson@ltkalmar.se   Tel:073-356 21 29

Karin Olsson

Varför är du patientföreträdare i Riksförbundet Sällsynta diagnoser?

Jag behövde något nytt, kul och intressant att göra i mitt patientföreningsengagemang. Har varit aktiv i min egen patientförening i över 20 år och kände att det vore trevligt med en ny dimension i jobbet.

Vad betyder personcentrerad vård för dig?

Att jag som patient är med och påverkar min egen vård. Jag tycker faktiskt att det går mer och mer åt det hållet. Särskilt när det gäller mig som har en sällsynt diagnos så har det blivit vanligare de senaste åren att doktorer och annan vårdpersonal faktiskt frågar mig om råd när det kommer till min behandling och vård.

Om du fick ändra en sak gällande vården och sällsynta diagnoser vad skulle det vara?

Att det fanns en mottagning dit jag kunde gå och få alla undersökningar och alla behandlingar på ett ställe – en ”sällsynt mottagning” helt enkelt.

Kontakt
E-post: karinolsson@me.com  Tel:070-538 55 19

Inger Broman

Varför är du patientföreträdare i Riksförbundet Sällsynta diagnoser?

Jag är patientrepresentant eftersom det behövs personer med anknytning den sällsynta problematiken. Jag har en nu vuxen dotter med sällsynt diagnos och erfarenhet både från vårdområdet, skolgång t.o.m. universitet och det vanliga sociala som vi hanterar tillsammans för att vardagen ska fungera.

Vad betyder personcentrerad vård för dig?

Personcentrerad vård är för mig en samverkan mellan patient och vårdgivare. Att vården skall utgå från den enskildes behov. Har ofta fått höra i vårdkontakter ¨ni kan säkert mest om diagnosen själva¨.  Som icke medicinskt utbildad behöver man dock en samverkanspart för att få den vård som krävs.

Om du fick ändra en sak gällande vården och sällsynta diagnoser vad skulle det vara?

Om jag fick ändra något för Sällsynta diagnoser skulle det vara att ¨alla fick en tillhörighet ¨ i vården , en ansvarig som  man kan vända sig till med allt som dyker upp, som man behöver tala med någon med ansvar om.

Kontakt
E-post: inger.broman@bredband.net

Söker du patientföreträdare?

Om du söker patientföreträdare i olika sammanhang så är du varmt välkommen att kontakta oss. Antingen kontaktar du oss på info@sallsyntadiagnoser.se eller så kontaktar du en av våra patientföreträdare direkt.

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.