Nicoleta Barna

Varför är du patientföreträdare i Riksförbundet Sällsynta diagnoser?

Jag har växt upp med en mamma med en sällsynt diagnos, jag har också själv samma sällsynta diagnos och även min dotter har fått diagnosen. Att representera alla far/morföräldrar, föräldrar, barn, anhöriga samt kunna dela med mig från min egen erfarenhet, hoppas jag kan vara till hjälp.

Vad betyder personcentrerad vård för dig?

Med 30 års erfarenhet som vårdpersonal vet jag att utan personcentrerad vård som lägger grunden till snabbare tillfrisknande, skulle man inte kunna prata om helhetsperspektiv i vården.

Om du fick ändra en sak gällande vården och sällsynta diagnoser vad skulle det vara?

Jag skulle vilja införa ämnet Sällsynta diagnoser i utbildningen för undersköterska/sjuksköterska/läkare. Det skulle vara ett obligatoriskt ämne precis som många andra ämnen man läser.

Kontakt
Nicoleta Barna
E-post: nicoleta.barna@sallsyntadiagnoser.se

Söker du patientföreträdare?

Om du söker patientföreträdare i olika sammanhang så är du varmt välkommen att kontakta oss. Antingen tar du kontakt med oss på info@sallsyntadiagnoser.se eller så  kontaktar du en av våra patientföreträdare direkt.

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.