Nyheter

Spetspatienter – öppet möte och dialog

Datum: 2019-02-14 Av: Sällsynta Diagnoser Tid: 13:41

Bild på Sällsynta diagnosers informationsmaterial, januari 2019

Vårt projekt Gemensamt lärande var på plats när Dagens Patient bjöd in till samtal och diskussion kring temat spetspatienter. Detta gjordes i samband med utgivningen av rapporten ”Spetspatienter – en ny resurs för hälsa”.

Vi fick ta del av intressanta talare, nya infallsvinklar och diskussioner; inte bara på scenen utan även i Gemensamt lärande-montern. Toppen när man som vi är intresserade av frågor kring samskapande och delaktighet i hälso- och sjukvården.

Projekt Gemensamt lärande kommer gärna och berättar om arbetet med personcentrerad vård i olika sammanhang. Våra patienter finns tillgängliga för medverkan i styrgrupper, ledningsgrupper samt rådgivning utifrån ett patientperspektiv.

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

Translate »