Nyheter

Sällsynta temadagar på CSD Karolinska

Datum: 2015-08-14 Av: Sällsynta Diagnoser Tid: 10:20

Centrum för Sällsynta diagnoser på Karolinska universitetssjukhuset i Solna ordnar varje termin temadagar för föräldrar, anhöriga och personal som arbetar med sällsynta diagnoser. För mer info och anmälan gå in på respektive programpunkt.

·         20 augusti – Litet barn ovanlig diagnos
·         16 september – Tuberös Skleros Complex
·         25 september – Potocki-Lupskis syndrom
·         30 september – Trippel X syndrom
·         14 oktober – Duchennes muskeldystrofi
·         21 oktober samt 4 november – träffar för föräldrar till barn med sällsynt diagnos
·         22 oktober – Coffin-Lowrys syndrom
·         23 oktober – Autism och ADHD vid Downs syndrom
·         5 november – En eftermiddag om 22q11 deletionssyndrom
·         25 november – Kommunikation vid Retts syndrom
·         26 november – Williams syndrom hos tonåringar och vuxna
·         3 december – Smith-Magenis syndrom

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.