Nyheter

Sällsynt nordiskt nätverk konfererar på Arlanda 6 februari

Datum: 2015-02-05 Av: Webexpress Tid: 22:49

Under 2014 bildades Sällsynta Brukarorganisationers Nordiska Nätverk (SBONN). Imorgon, fredag 6 februari, är det dags för ett möte i nätverkets styrgrupp. Där ingår två representanter från varje nordiskt land. För Sveriges räkning representerar Elisabeth Wallenius, ordförande i Riksförbundet Sällsynta diagnoser och Cristin Lind, förbundets talesperson i internationella frågor.

Konferenserna sker i något av de nordiska länderna, efter ett roterande schema. Det senaste SBONN-mötet hölls i Helsingfors i september 2014 (se tidigare blogginlägg).

Imorgon är det dags för Sverige att ta emot, och man möts på Arlanda för en heldagskonferens. Förmiddagens agenda handlar om att få en uppdatering i hur långt man kommit i de nordiska länderna med de nationella strategierna för sällsynta diagnoser. Efter lunch vänder man blicken mot Europa och diskuterar aktuella frågor i den europeiska samarbetsorganisationen för sällsynta diagnoser, EURORDIS.

Såväl när det gäller hälso- och sjukvårdsfrågor nationellt som arbetet inom EURORDIS, finns fördelar med att arbeta gemensamt, de nordiska länderna emellan. Elisabeth Wallenius kommenterar det nordiska samarbetet:
– Ett viktigt syfte är att på individnivå uppnå samma standard i hela Norden när det gäller vård och omsorg och våra möjligheter som organisationer att vara verksamma och driva frågor, samt stötta våra medlemmar. Det finns mycket som är gemensamt i Norden. Därför är det angeläget att vi samarbetar för att på så sätt nå längre. Vi har genom samarbete större möjligheter att komma till tals i det nordiska ministerrådet och vi blir på så vis även en starkare aktör i samarbete med övriga Europa.

SBONN har som ambition att tala för alla i Norden som har sällsynta diagnoser. Nätverket representerar ca 200 nationella diagnosföreningar, vilka har sammanlagt nästan 50 000 medlemmar i de fem nordiska länderna.

Följande samarbetsorganisationer/nätverk är medlemmar i SBONN:
• Sverige: Riksförbundet Sällsynta diagnoser
• Danmark: Sjældne Diagnoser
• Finland: Harso Finland, Harvinaiset-verkosto
• Norge: Funksjonshemmedes FellesOrganisasjon – FFO
• Island: Einstök BÖRN

På denna sida, under rubriken ”Internationella samarbeten”, kan du ladda ner dokumentet som beskriver grundtanken med samarbetet inom SBONN, ”Letter of Intent”, på svenska och engelska.

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

Translate »