Nyheter

Rekordmånga medlemmar på Höstmötet

Datum: 2015-10-20 Av: Sällsynta Diagnoser Tid: 15:14

Sällsynta diagnosers förbundsordförandes, Elisabeth Wallenius, första kommentar på måndagsmorgonen efter Höstmötes-helgen var:

– När jag åkte hem från Höstmötet kände jag hur otroligt glad jag var!

Som traditionen bjuder hölls Riksförbundet Sällsynta diagnosers Höstmöte helgen i mitten av oktober, 17-18 oktober 2015. Till skillnad från årsmötet, som infaller i slutet av april, pågår Höstmötet under två dagar. Dagarna fylls av utbildning och utbyten.

En snabb resumé av helgen:

Jonas Bergström från Socialstyrelsen, som ansvarar för det sällsynta området, berättade om det nationella läget och något om hur resonemangen går kring framtiden. Just nu arbetar Jonas med en utredning som ska rapporteras till Socialdepartementet i vår.

Därefter blev det ett mastigt informationsblock om vad som är på gång i Riksförbundet. Värt att nämna är det nyss avslutade Regionala projektet som skapat regionala brukarnätverk i sex sjukvårdsregioner, det pågående projektet om övergången från barn- till vuxensjukvård och den stundande Sällsynta dagen 2016 med filmfestival och konferens den 29 februari och 1 mars 2016. Medlemmar och andra uppmanas nominera kandidater till det Sällsynta priset som delas ut i samband med Sällsynta dagen. Läs om nomineringen på en annan nyhetssida.

Innan det blev dags att sätta sig vid dukade bord, fick vi ta del av ett boksamtal lett av Maria Montefusco (före detta medarbetare på förbundet och medlem i Svensk Dysmeliförening). Samtalande personer var Maria Nystedt, Jenny Hagberg Eriksson, Richard Lindström samt Marcus (”Macke”) och Lotta Nygren. Panelen delade frikostigt med sig av glädjeämnen, klokskaper, sorg, rädslor och en massa igenkänning.

– Ska jag välja något från helgen som var en riktig höjdpunkt så var det boksamtalet, säger Elisabeth Wallenius.

Söndagen inleddes av Dag Ström, från Myndigheten för vårdanalys. Dag presenterade rapporten ”Sjukt engagerad”, som handlar om läget för patient- och funktionshindersrörelsen i Sverige. Patientorganisationerna, men inte minst staten, har utmaningar i att hantera de nya sätt vi organiserar oss på. Läs mer i rapporten.

Därefter följde ett intensivt pass, då vi delade upp oss i två halvor. Ena halvan följde med Stig Jandrén som berikade deltagarnas kunskaper om Sällsynta diagnosers medlemssystem. Det är ett viktigt verktyg för att Riksförbundet ska kunna kommunicera med sina medlemmar, samt också kunna förmedla medlemmarnas tankar och åsikter till omvärlden.

Den andra halvan diskuterade föreningsliv i mindre grupper. Dag Ström hade gett en bra grund för det samtalet, och det angelägna utbytet mellan små och större föreningar, gamla och nya medlemmar, blev till ett kreativt brus i salen.

En spontan kommentar efter återsamlingen var: Mer diskussioner och workshops, färre föreläsningar!

Just söndagens diskussioner i mindre grupper kom som konkreta förslag från flera medlemmar i god tid före mötet och fler sådana initiativ är varmt välkomna! Så vi får väl se vad nästa Höstmöte kommer att innehålla. Och ska också det mötet slå rekord i antal deltagare?!

RELATERAD INFORMATION
Sällsynta_diagnosers_höstmöte_2015_dokumentation

Sjukt engagerad, rapport, presentation 18 okt 2015

Nomineringstext till Sällsynta priset 2016

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.