Nyheter

Nyheter för sällsynta i höstbudgeten

Datum: 2015-09-21 Av: Sällsynta Diagnoser Tid: 15:05

Idag presenterade regeringen sitt förslag till höstbudget. Riksförbundet Sällsynta diagnoser uppmärksammar vissa nyheter som påverkar de sällsynta.

 • Professionsmiljarden ersätter kömiljarden
  – Kömiljarden bidrog till undanträngningseffekter för våra patientgrupper, om de pengarna kan användas för att ge mer patienttid för vårdpersonalen är det en välkommen prioritering, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Riksförbundet Sällsynta diagnoser.
 • Nationell samordning om hjälpmedel
  Regeringen föreslår en nationell samordning vad gäller hjälpmedel, och på sikt ett samlat huvudmannaskap för hjälpmedel.
  – Det är bra, så länge det innebär att man utgår från de kommuner och landsting där det fungerar bra idag. Vi måste få en tillgång till hjälpmedel som bättre utgår från den enskildes behov, fastslår Elisabeth Wallenius.
 • 6 miljoner extra till funktionshindersrörelsen
  – Det är positivt, men gör liten skillnad för sällsynta om man inte ändrar reglerna som idag premierar traditionella organisationsformer med en struktur där vi inte passar in, säger Elisabeth Wallenius.
 • Ingen ny satsning på Center för Sällsynta Diagnoser
  – Det vi saknar i budgeten är en nationell satsning på Center för Sällsynta Diagnoser motsvarande den som framgångsrikt gjorts för regionala cancercentrum, avslutar Elisabeth Wallenius.

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.