Mona Sjöström

Varför är du patientföreträdare i Riksförbundet Sällsynta diagnoser?

Jag vill lära mig mera om hur sjukvården fungerar och bidra till utvecklingen. Det gagnar alla patienter men särskilt patienter med Sällsynta diagnoser. Det gäller särskilt min son.

Vad betyder personcentrerad vård för dig?

Det betyder att vården ska utgå från personen som behöver den. Med kvalité, kontinuitet, kunskap, professionalitet och empati.

Om du fick ändra en sak gällande vården och sällsynta diagnoser vad skulle det vara?

Ta bort stuprören. Dvs in med helhetssyn på personer med Sällsynta diagnoser.

Kontakt
Mona Sjöström
E-post: tantMona54@gmail.com

Maria Westerlund
E-post: miamags@live.se

Eva Sandström
E-post: sandstrom.m.eva@gmail.com

Söker du patientföreträdare? Om du söker patientföreträdare i olika sammanhang, så är du varmt välkommen att kontakta oss. Antingen kontaktar du oss på info@sallsyntadiagnoser.se eller så  kontaktar du en av våra patientföreträdare direkt.

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.