Nyheter

Nordisk träff i Göteborg

Datum: 2015-09-21 Av: malinholmberg Tid: 10:38

Det nordiska nätverksarbetet pågår och befästs i SBONN, de nordiska brukarorganisationernas nätverk. I mitten av september var det dags att träffas igen, denna gång i Göteborg, först i ett möte enbart med brukarrepresentanterna i SBONN, men detta följdes av ett större möte för sällsynta diagnoser där också professionen var inbjuden.
Elisabeth Wallenius reflekterar från det senaste mötet:
– SBONNS huvudsakliga syfte är att vara en tydlig och samlad röst för personer i Norden som har sällsynta diagnoser. Vi vill uppnå jämlika förutsättningar i hela vår nordiska region. Vi träffades nu i Göteborg, på Ågrenska, i samband med ett möte som arrangerades av Rarelink.

För drygt ett år sedan presenterade Nordens Välfärdscenter (NVC) en rapport som gjorts av Bo Könberg som syftade till att identifiera vårdområden där nordiskt samarbete är viktigt. Ett område som då lyftes fram och nu prioriterats är sällsynta diagnoser.  Elisabeth fortsätter:
– Det är ett glädjande och för oss viktigt besked som ger energi. Det är angeläget att i detta arbete få med ett brukarperspektiv. Genom vår samverkan mellan brukarorganisationer i Norden, kan vi bidra till att brukarperspektivet blir tydligt.

 

Läs mer om det nordiska samarbetet på Nordens välfärdscenter

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

Translate »