Nyheter

Nominera kandidater till Sällsynta priset 2016!

Datum: 2015-10-21 Av: dammert Tid: 14:22

Nu kan du nominera kandidater till Sällsynta priset som delas ut på Sällsynta dagen 2016!

Prisets tema är denna gång arbetsmarknad, till minne av styrelseledamoten Ingrid Wadenheim, som var mycket engagerad i arbetsmarknadsfrågor.

Nomineringskriterier
Nomineringskriterierna för Sällsynta priset 2016 presenterades på årets Höstmöte. Kriterierna är:

”Uppmärksamma en medlem som har lyckats att, på ett kreativt sätt, skapa en meningsfull vardag, t.ex. genom ett för denna person utmanande arbete, ett socialt företagande eller en aktivitet, m.m.

Kandidatens insats bidrar till att inspirera andra att höja sina förväntningar kring arbetsrelaterade frågor i samhället, oavsett omgivningens syn på personers förmågor, och oavsett egna förutsättningar.”

Nomineringsförfarandet
Alla kan nominera kandidater till Sällsynta priset 2016.

Skicka in din nominering till Sällsynta diagnosers kansli info@sallsyntadiagnoser.se
Nomineringen bör innehålla en utförlig beskrivning av personen och varför hen uppfyller kriterierna på cirka 2 000 tecken.

Nomineringstiden har förlängts och går ut den 11 januari 2016.

En jury utser prismottagaren. Prissumman är på 25 000:-

Bakgrund
Bakgrunden till det Sällsynta priset är att Riksförbundet Sällsynta diagnoser instiftade ”David Legas stipendium”, till den första Sällsynta dagen den 29 februari 2008. Syftet var att uppmärksamma eldsjälar som verkar inom de ideella nätverk som är ovärderliga för personer som lever med sällsynta diagnoser.

Den första mottagaren av priset, 2008, var Sandra Derbring. Ur motiveringen:
”Sandra är en mycket god förebild för andra ungdomar, eftersom hon vägrat att låta en funktionsnedsättning stå i vägen för sina mål i livet.”

Den andra mottagaren, 2012, var Lina Wadenheim (Ingrid Wadenheims dotter). Se bilden, där Lina flankeras av dåvarande socialminister Göran Hägglund och David Lega, prisets initiativtagare. Ur motiveringen:
”Lina är en stark och självständig kvinna som med sin glädje och kämparglöd är en förebild för oss alla. Hon visar våra barn och ungdomar att ”jag vill och jag kan” är möjligt. Hon förmedlar en framtidstro som ger energi att fortsätta kämpa i olika situationer.”

År 2008 var det Sällsynta diagnosers beskyddare, Kronprinsessan Victoria, som delade ut priset. Vid följande tillfälle, 2012, var det dåvarande socialminister Göran Hägglund.

Läs om David Lega

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

Translate »