Nyheter

”När mitt barn hellre pratar med nallen än med mig, gör det ont!”

Datum: 2016-04-27 Av: Sällsynta Diagnoser Tid: 13:21

”När mitt barn hellre pratar med nallen än med mig, gör det ont. Jag tror att nallen vet mycket mer än jag vet.”

Efter årsmötet den 23 april presenterades Handikappförbundens projekt ”Det outsagda mellan barn och föräldrar” av Ann-Marie Stenhammar (till höger på bilden) och Lena Nyblom Malmberg (till vänster). Ovanstående citat är hämtat från projektpresentationen.

I familjer med barn med funktionsnedsättning kan ofta ”det outsagda” ta större plats än i andra familjer. Troligen för att man är mer beroende av varandra, och under längre tid. Ofta livslångt.

Det ”outsagda” handlar många gånger om att barn och föräldrar vill skydda varandra från oro, sorg och andra svåra tankar. Projektet vill bidra till att man inom familjer får lättare att prata med varandra om sådant som är svårt. Eller som Kalle, 9 år, en av barnexperterna i projektet, uttrycker saken: ”Det här jobbet handlar om hur man pratar om tankar och känslor i sina familjer”.

Lena och Ann-Marie samtalar med barn i åldern 4-12 år, både enskilt och i grupp om vad barnen tänker, men inte säger och varför. Men de betonade att man inte kan komma med ett frågebatteri till ett barn. Istället använder de exempel och bilder. Det handlar om att leka, skratta och tillsammans få idéer. Att nallen i rubrikcitatet får veta mer än alla andra; det beror på att den inte ställer frågor, har ett barn sagt i en av intervjuerna.

Projektet har hittills producerat tre animerade, korta filmer. De visar olika situationer i vardagen, illustrerat med huvudpersonens outsagda tankar. I filmerna är huvudpersonen antingen syskon, barnet med funktionsnedsättning eller förälder. Ur de tre perspektiven kan en och samma situation upplevas helt olika. Det gäller att inse det för att förstå varandra.

Efter dagen med de sällsynta representanterna kände sig Ann-Marie och Lena nöjda. De tycker att de fått bekräftelse på att de arbetar med viktiga frågor.

– Roligt och utmanande med reflektionerna vi fick efter bikuporna vi hade, kommenterar Ann-Marie Stenhammar. Vi kommer att ha stor användning av de tankar och förslag på idéer vi fick från Riksförbundets representanter.
– Vi fick också många bra synpunkter på de filmer vi visade, något som vi behöver tänka vidare på. Så stort tack för att vi fick medverka, säger Lena Nyblom Malmberg.

I slutet av 2017 lanserar projektet ”Det outsagda mellan barn och föräldrar” en webbplats med cirka 20 animerade filmer, berättelser i ljud, bild och text kring teman som framkommit från intervjuer/samtal med barn, syskon, föräldrar samt mor- och farföräldrar.

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.