Nyheter

Munnen och tänderna en del av kroppen?

Datum: 2015-02-20 Av: Webexpress Tid: 22:25

En liten gosse har under flera år genomgått många medicinska utredningar, men inga av dem har lett fram till någon heltäckande eller förklarande diagnos på de många olika problem han har. Familjen flyttar till en annan del av landet och den lille pojken kommer på första besöket till sin nya tandläkare på Folktandvården. Det tog inte många minuter förrän tandläkaren känner igen vad pojken har för diagnos och hon skickar direkt en remiss till specialisttandvården i sitt område, utredning görs och pojken får sin diagnos bekräftad av läkare.

– Hur kommer det sig att tandläkaren visste? Tänderna ser speciella ut och tillsammans med andra symptom ingår de i ett sällsynt tillstånd som den ganska nybakade tandläkaren kände till för att hon fått lära sig det i sin utbildning.
– Hade ingen annan sett på tänderna tidigare? Jodå, flera år tidigare, men den förre tandläkaren ville inte remittera till specialist och doktorn tyckte att det var tandvårdens angelägenhet. Så ingen fick möjlighet att koppla ihop de olika symptomen.

– Är det här verkligen sant? Ja, lite förenklat är det faktiskt det. Vi får ganska ofta höra liknande berättelser och tyvärr är det nog fortfarande så att det finns barriärer mellan tandvård och sjukvård på flera ställen i Sverige, både inom organisationen och hos individuella vårdgivare.

– Vad kan man göra åt det? På sikt vore det förstås önskvärt att munnen både inom vården och försäkrings- och utbildningssystemet fick höra till kroppen. Redan idag skulle det hjälpa flera om patienter med symptom från mun och tänder som inte kan förklaras med de vanliga kunskaperna skickades vidare till specialist eller läkare för bedömning. Ibland kan det vara just de symptomen som är den pusselbiten som behövs för att en diagnos kan ställas.

Johanna Norderyd, tandläkare och specialist i barntandvård
Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd
Odontologiska Institutionen, Jönköping

RELATERAD INFORMATION

Tandvård odontologiska kunskapscenter

MHC-appen ger dig möjlighet att snabbt och enkelt få information om olika sällsynta diagnoser och hur de kan förväntas påverka munhälsa, bettutveckling och orofacial funktion.

I MHC-basen dokumenteras de uppgifter som samlas in via Mun-H-Centers frågeformulär och observationsschema. Databasen innehåller beskrivningar av orofaciala aspekter vid olika sällsynta diagnoser.

FILMER
Munnens funktion och träning vid sällsynta diagnoser

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.