Nyheter

Kontinuerlig läkarkontakt ger bättre vård, till och med lägre dödlighet

Datum: 2018-08-13 Av: Sällsynta Diagnoser Tid: 14:24

För dig som är patient, kan det bokstavligt talat vara en fråga om liv och död att alltid få träffa samma läkare.

I en studie från University of Exeter, Storbritannien, har undersökts vilken effekt läkarkontinuitet har på rapporterad dödlighet bland patienter. Med läkarkontinuitet menas att en patient träffar en och samma läkare, allmän- eller specialistläkare, upprepade gånger i följd.

Studien är ett översiktsarbete som jämför och sammanfattar resultat från ett urval av 22 tidigare, högkvalitativa studier med samma frågeställning.

Det har redan påvisats att högre läkarkontinuitet medför nöjdare patienter, bättre hälsofrämjande, bättre hantering av medicinering och färre sjukhusbesök. Det är dock oklart vad sådana samband beror på. En förklaring kan eventuellt vara att patienten stannar kvar hos samma läkare när man gillar denne. Då lyssnar patienten också bättre till läkarens rekommendationer.

Lägre patientdödlighet vid högre läkarkontinuitet
Resultat av översiktsarbetet visar att 81 procent av studierna (18 av de 22 studierna) rapporterar en lägre patientdödlighet vid högre läkarkontinuitet. Studierna genomfördes på tre olika kontinenter och i nio länder, med skillnader vad gäller befolkning och vårdsystem. Därför kan det anses vara ett allmängiltigt resultat.

Sambandet med dödlighet är ett starkt och objektivt mått som visar att en kontinuerlig läkarkontakt leder till mer effektiv behandling. En lång läkar-patient relation ger läkaren tillfälle att samla på sig relevant kunskap om patienten, vilket i sin tur gynnar behandlingen.

Författarna rekommenderar att satsa på högre läkarkontinuitet inom vården. De drar slutsatsen att detta kan vara en fråga om liv och död!

Ju sällsyntare, desto viktigare med kontinuitet
Riksförbundet Sällsynta diagnoser arbetar för att detta bör vara en självklarhet, i synnerhet gällande patienter som har sällsynta sjukdomar. Ju sällsyntare tillståndet är, desto viktigare är kontinuiteten i vården. Endast på detta sätt kan en långsiktig kunskap byggas upp.

För sällsynta, komplexa syndromdiagnoser är det dessutom angeläget att kontinuiteten inte endast gäller en allmänläkare eller specialist, utan också ett samordnat multidisciplinärt team. Genom en bättre nationell samordning i vården gällande sällsynta diagnoser kan steg i rätt riktning tas, anser Riksförbundet. Vad anser riksdagspartierna?

Riksdagspartierna om fast läkarkontakt
Betydelsen av kontinuitet inom vården återspeglas även i partiernas svar på Iktyosföreningens enkät (se föregående nyhet 2018-08-09).

I Centerpartiet svar sägs följande: ”En fast läkarkontakt är centralt för personer som lider av kroniska sjukdomar. På detta sätt kan läkaren/primärvården samordna vårdinsatserna.”

Kristdemokraterna är inne på samma linje: ”Vi vill därför införa en rättighet för patienter att ha en fast läkarkontakt som ska ha det övergripande medicinska ansvaret för patienten, kontinuiteten i vården och samordningen av ett multiprofessionellt vårdteam kring patienten.”

Relaterad information
Kort nyhetsinslag i radio, en svensk läkare och forskare från Karolinska Institutet kommenterar vikten av denna studie och relaterar resultaten till situation i Sverige

Vetenskaplig artikel om detta, på engelska

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

Translate »