Nyheter

Ingen ska behöva kämpa ensam – min drivkraft

Datum: 2018-04-18 Av: Sällsynta Diagnoser Tid: 14:49

”Ingen ska behöva kämpa ensam. Det är en drivkraft jag ständigt återkommer till i mitt arbete. Varje liv är unikt och vissa öden mer sällsynta än andra. Det finns en risk att sällsyntheten leder till osynlighet. Varje människa ska därför få bli lyssnad till utifrån sina förutsättningar och behov.” Det skriver Patrik Forslin.

Jag arbetar på BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter. Till oss kommer människor med olika slags fysisk och kognitiv funktionsnedsättning. Vår roll är att utifrån individens önskemål informera, stödja och råda i allehanda frågor som rör livet med funktionsnedsättning. Allt från att bolla emotionella och existentiella frågor kring det liv man lever till att få konkret information och hjälp till att tillvarata sina rättigheter.

Konstant kamp mot bristande förståelse
Att leva med en funktionsnedsättning innebär för många en kamp. Inte nödvändigtvis den slags kamp som människor utan funktionsnedsättning ofta tycks tänka: Det där om hur begränsad man skulle känna sig eller hur meningslöst livet måste vara… Däremot kampen mot brist på förståelse från alla de vars uppgift det faktiskt är att erbjuda service, vård och stöd för att livet med funktionsnedsättning ska fungera. Den kampen ser jag exempel på varje dag.

Jag ser också ständigt exempel på hur lite en funktionsnedsättning kan betyda när allt annat omkring fungerar som det ska. När bemötandet är gott, när de nödvändiga kompensatorerna är på plats, överbryggas ofta så mycket av omöjligheter och motgång att livet blir bra.

Den parallella och påtagliga närvaron av både kampen och det som fungerar föder energi. Två motsatta poler som ger ett spänningsfält. Jag vet att det kan bli bättre, därför är det alltid värt att kämpa. När någon inte orkar kämpa ensam, då vill vi på BOSSE finnas vid dennes sida.

Har själv en sällsynt diagnos
Jag lever själv med en sällsynt diagnos som för mig innebär kortväxthet och rörelsehinder. I arbetet är det för mig en källa till ödmjukhet att återvända till. Min egen erfarenhet av hur det varit när exempelvis vården visat oförståelse inför min situation är något jag försöker ta med mig i mötet med andra.

Jag har erfarenhet av vad den ensamheten kan innebära. Det påminner mig samtidigt om att inte heller jag kan tro mig fullt förstå hur någon annan har det. Den enda vägen till förståelse är att lyssna. Med den hållningen vill vi på BOSSE möta varje ny människa som kommer till oss.

Patrik Forslin
Socionom / leg psykoterapeut

BOSSE Kunskapscenter

 

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.