Nyheter

Höj det svenska trycket på ”Rare Barometer”!

Datum: 2016-06-13 Av: Sällsynta Diagnoser Tid: 15:06

Logo för den europeiska undersökningen Rare Barometer

Den 1 juni startade en europeisk undersökning om den sociala vården och omsorgen i olika länder, vad gäller sällsynta diagnoser. Sverige ingår i denna undersökning. Därför påminner vi om The Rare Barometer. Gå in på den svenskspråkiga sidan:

http://www.eurordis.org/voices/sv

och anmäl ditt intresse att vara en röst i den sällsynta europeiska världen.

Det är angeläget att vi deltar och bidrar med våra svenska kunskaper och erfarenheter. Ju fler som svarar, desto bättre underlag kan tas fram och analyseras, bli fakta och siffror som vi kan använda för att förbättra vården och omsorgen både i Sverige och övriga världen.

Denna enkät görs på initiativ av vår europeiska samarbetsorganisation EURORDIS.

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.