Nyheter

GPCC: Personcentrerad vård påtagligt positivt

Datum: 2020-08-25 Av: Sällsynta Diagnoser Tid: 14:23

Personcentrerad hälso- och sjukvård samt omsorg medför mycket positivt och är något alla bör känna till. Det är den röda tråden i ett nytt informationsmaterial från Personrådet för patienter och närstående vid GPCC (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet). Ladda gärna ner materialet och sprid det inom din diagnosförening eller till andra som kan ha intresse av det!

Personrådet vid GPCC betonar att hälso- och sjukvården brister i både bemötande, samordning och patientinvolvering. Internationella undersökningar visar också detta. Många enskilda personer vittnar om att vården inte lyssnar på dem och att de själva måste lägga ner mycket tid och kraft på att samordna sin egen eller sina anhöriga/närståendes vård; något som vi på Riksförbundet Sällsynta diagnoser känner igen bara alltför väl.

Men det finns, enligt Personrådets informationsmaterial, ett alternativ; personcentrerad vård som skulle kunna innebära stor skillnad.

Personcentrerad vård – ett av regeringens tre centrala mål i framtidens vård
Personcentrerad vård vinner mark i vården. Dessutom har detta precis lyfts fram som ett av tre centrala mål i regeringens inriktning för en nära och tillgänglig vård. Personcentrerad vård har patientens/personens egen kapacitet och behov i fokus i partnerskap med den professionella vården, och tillsammans skriver patienten och professionen en hälsoplan som ska följa med genom vårdkedjan.

Forskning visar på positiva effekter av personcentrerad vård
Forskning från bland annat GPCC visar att personcentrerad vård gör skillnad. Främst för att patienter känner sig tryggare och nöjdare, när de får en mer sammanhållen personcentrerad vård. De får också en snabbare återhämtning och slipper uppsöka vård lika ofta.

Personcentrerad hälso- och sjukvård samt omsorg är en framväxande rörelse som innebär mycket positivt. Det är något som kommer att påverka alla som är eller blir patienter eller anhöriga/närstående till patienter.

Personcentrerad vård införs redan i vissa vårdverksamheter, kommuner och regioner i Sverige, och är en central del i regeringens nya proposition för en närmare och mer tillgänglig vård som bygger på den statliga utredningen om Sveriges framtida goda och nära vård.

Hämta informationsmaterialet om personcentrerad vård

Läs mer på GPCCs hemsida

Läs om GPCCs Personråd, där bland andra Sällsynta diagnosers kanslichef Malin Grände ingår. Som medlem i Personrådet, har Malin Grände varit delaktig i att ta fram broschyren, tillsammans med de övriga rådsmedlemmarna.

Frågor?
Kontaktperson för informationsmaterialet från Personrådet för patienter och närstående vid GPCC är:

Håkan Hedman
E-post: hakan@famhedman.se
Telefon: 0707-18 16 70

TILLÄGG
Digital bokrelease av Personcentrering inom hälso- och sjukvård

Välkommen att delta på en digital bokrelease av Personcentrering inom hälso- och sjukvård! Huvudredaktören Inger Ekman kommer, tillsammans med några av bokens medförfattare, att presentera boken och hur den kan användas som litteratur för både studerande och yrkesverksamma, såväl som andra intresserade av hälso- och sjukvårdsfrågor. Möjlighet att ställa frågor finns.

När: Tisdagen den 15 september kl 15.00-15.45
Hur: En Zoomlänk till eventet skickas den 14 september till din e-postadress.

Anmäl dig här

Anmälan senast 13 september

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.