Nyheter

”Funkisfamiljer” med barn mellan 4-12 år sökes för webbenkät

Datum: 2015-05-25 Av: Sällsynta Diagnoser Tid: 17:11

Hur pratar ni om funktionsnedsättning i familjen? Handikappförbundets projekt ”Det outsagda” behöver era tankar.

Det outsagda mellan barn och föräldrar är ett projekt som vänder sig till familjer där det finns barn mellan 4 och 12 år med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom. Projektet handlar om tankar och känslor som barn och föräldrar kan ha svårt att säga till varandra. Tankar som kan vara svåra att uttrycka för att man vill skydda varandra från att bli orolig eller ledsen. Men tankar som kanske borde sägas.Vi intervjuar barn med funktionsnedsättning, syskon och föräldrar. Vi vill också få exempel på hur man kan göra det lättare att prata med varandra om sådant som känns svårt att uttrycka. Vi kommer bygga upp en webbplats med film, ljud, text och bild om det som barn och föräldrar berättat för oss.För att få ta del av så mångas tankar och erfarenheter som möjligt hoppas vi att du vill besvara den här enkäten. Dina svar är värdefulla i projektets arbete. Dina svar är anonyma. Länk till enkäten

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.