Nyheter

Förbättra övergången mellan barnvård och vuxenvård!

Datum: 2018-09-18 Av: Sällsynta Diagnoser Tid: 14:11

Bild, Sällsynta diagnosers medarbetare Stephanie Juran presenterar vårt Övergångsprojekt på en habiliteringskonferens, september 2018

Förbättrad övergång från barn- till vuxenvård, det var vårt syfte när vår medarbetare Stephanie Juran medverkade vid Föreningen Sveriges Habiliteringschefers Kvalitetskonferens i Göteborg, i förra veckan. Mer än 800 anställda inom habiliteringen från hela Sverige deltog.

Konferensens tema var ”Habilitering med engagemang – att skapa värde och mening för livet”. Övergångsprojektet presenterades i ett symposium kallat ”Transition och delaktighet”, tillsammans med andra bra verktyg för brukarens ökade delaktighet i habiliteringsinsatser.

Sällsynta presentationer sällsynta
Presentationer om sällsynta diagnoser var också i detta sammanhang sällsynta. Men många områden är utan tvekan även av intresse för oss och våra medlemmar. Som exempel kan nämnas olika möjligheter och verktyg för förbättrad kommunikation med personer som har en komplex funktionsnedsättning.

Lösningar från Övergångsprojektet
Riksförbundet Sällsynta diagnoser har drivit ett framgångsrikt Övergångsprojekt under mer än tre år. Vi är stolta över vårt ekosystem av lösningar som vi tagit fram tillsammans med våra sällsynta ungdomar: Övergångslotsen, övergångsrummet, kontaktkartan och samtalskort.

Dessa verktyg, samt resultat av vår pilotstudie, presenterade Stephanie Juran för den stora publiken. Studien visade bland annat att övergångsverktygen förbättrar de unga patienternas självständighet och minskar föräldrarnas oro inför den unges framtid inom vården.

Tillämpning av Övergångsverktygen
Stephanie kommenterar: ”Vi hoppas förstås att habiliteringspersonalen nappar på våra verktyg och väljer att tillämpa dessa i sitt vardagliga arbete med unga vuxna som behöver hjälp med sin vårdövergång”.

Är du intresserad av att använda övergångsverktygen i ditt arbete, kontakta stephanie.juran@sallsyntadiagnoser.se

Läs om Övergångsprojektet

Läs en överblick i form av en poster

Läs Stephanies presentation från Habiliteringsdagarna i Göteborg, september 2018

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.