Nyheter

Efterlysning! Håll inte tyst om det opratade

Datum: 2017-03-13 Av: dammert Tid: 11:06

Logotype för Handikappförbundens projekt Opratat, tidigare kallat Det outsagda
För denna nyhet lånar vi ut vår nyhetsplats till  Handikappförbundens projekt Det outsagda mellan barn och föräldrar. Det gör vi gärna eftersom vi tycker det är ett viktigt projekt. Dessutom är det viktigt att röster från området sällsynta diagnoser kommer till tals i de här sammanhangen.

Nu byter ”Det outsagda” namn till ”Opratat” och efterlyser berättelser från vuxna. Du som har erfarenheter, ta tillfället i akt att berätta!

Projektet efterlyser berättelser från vuxna om vad som gör det lättare att prata med varandra i familjen om svåra saker.

Du som har en funktionsnedsättning
Pratade ni i din familj om din funktionsnedsättning när du växte upp? Om att vara beroende av andra människor? Eller om att ta ansvar för hur andra människor reagerar på funktionsnedsättningen?

Du som är förälder
Pratar eller pratade du med dina barn om frågorna ovan?

Du som är mor- eller farförälder
Pratar du med dina barnbarn om funktionsnedsättning?

Om projektet
Det outsagda mellan barn och föräldrar handlar om tankar och känslor som familjer har svårt att prata om. Projektet drivs av Handikappförbunden och vänder sig till familjer med barn mellan 4 och 12 år som har en funktionsnedsättning.

I familjer med barn med funktionsnedsättning är man mer beroende av varandra än i många andra familjer. En hel del förblir outsagt, opratat, eftersom man vill skydda varandra från att bli orolig, rädd, sorgsen eller från att känna skuld. Känner du igen dig i det här?

Projektet har intervjuat och pratat med sammanlagt 160 barn, syskon, föräldrar och far- och morföräldrar. Av det vi fått höra har vi gjort 18 filmer om vad som inte sägs – och varför.

Nu söker vi berättelser från dig som är vuxen om hur man kan göra för att prata med varandra om det som kanske skaver mest.
Skriv och berätta!

Åtta teman återkommer i intervjuerna i projektet. Vi vill gärna att du berättar vad du tänker på när du läser rubrikerna:

Funktionsnedsättningen
Hur jag mår
Att vara beroende
Att vara till besvär
Att ta ansvar för andras känslor
Omgivningens attityder
Framtiden
Döden

Berätta för oss om någon händelse eller situation när du var barn – eller någon situation du upplevt som förälder eller som mor-/farförälder.
Vad hände och vad tänkte du då? Vad gjorde du?
Hur skulle du eller någon annan ha gjort för att prata om det som hände?
I den bästa av världar – hur hade du velat att det skulle ha blivit?

Dina erfarenheter är värdefulla för andra i liknande situationer. Vi kommer att använda delar av berättelserna på en webbplats som nu är under uppbyggnad. Dina svar är naturligtvis anonyma och vi kontaktar dig om vi använder din berättelse.

Kolla filmerna
Filmerna finns på youtubekanalen Opratat. De läggs ut allteftersom de blir klara. Sök på opratat på www.youtube.com Filmerna ligger också på projektets blogg www.detoutsagda.se

I år lanseras webbplatsen www.opratat.se. Här kommer det att finnas filmer, berättelser i text och ljud, bilderböcker och spel om känslor för de yngsta barnen.

Mejla din berättelse till ann-marie.stenhammar@hso.se
Ann-Marie är projektledare. Hennes telefonnummer är 070-768 02 47.

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

Translate »