Nyheter

Dina erfarenheter av samhällets stöd är viktiga för oss!

Datum: 2015-05-12 Av: Sällsynta Diagnoser Tid: 17:12

Enkätundersökningen som nämns i denna nyhet är AVSLUTAD. Därför går det inte längre att svara, men läs gärna om resultatet av undersökningen!.

Det finns en mängd stöd som samhället, enligt lag, ska tillhandahålla personer som behöver det, exempelvis stöd till personer med funktionsnedsättning.

Vi på Riksförbundet Sällsynta diagnoser, samt Neuroförbundet och Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser vill nu veta mer om hur du som har en sällsynt diagnos, eller som har en närstående som har en sällsynt diagnos, upplever att stödet fungerar. Dina erfarenheter är viktiga att förmedla till beslutsfattare och andra, för att få till stånd förändringar som förbättrar livssituationen för dem som har en sällsynt diagnos. Vill du dela med dig av dina erfarenheter av habilitering, samordning inom vården, skola och arbetsliv? Klicka här, så länkas du till enkätundersökningen. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt.

Enkäten är baserad på de frågeställningar som lyfts under fokusmöte med medlemmar i Riksförbundet Sällsynta diagnoser och Neuroförbundet under 2014.OBS! Om du är medlem i Sällsynta diagnoser, är det möjligt att du redan fått info om denna undersökning via e-post.

Tack för hjälpen!

Riksförbundet Sällsynta diagnoser Neuroförbundet Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.