Slow-channel syndrome (Kongenital myasteni syndrom/CMS)

Diagnosen ingår i Sällsynta diagnosers fria grupp.

Diagnosförening saknas. Diagnosen ingår i Riksförbundet Sällsynta diagnosers fria grupp, för diagnosbärare som inte har en förening för diagnosen, samt deras närstående.

Kontakt: info@sallsyntadiagnoser.se

Kortfattad beskrivning av diagnosgruppen
Slow-channel syndrome ingår i en grupp ärftliga muskelsjukdomar: Kongenital myasteni. ”Kongenital” innebär att sjukdomen finns redan vid födseln. ”Myasteni” betyder muskelsvaghet. Gemensamt för sjukdomarna är uttröttbarhet och svaghet i musklerna, vilket beror på en störning i överföringen av impulser från nerver till muskler.

Förekomst
Kongenital myasteni är mycket sällsynt, och uppskattas internationellt till knappt 1 person per 100 000 invånare. Den exakta förekomsten i Sverige är inte känd, men uppskattningsvis känner man till mellan 20 och 30 personer med någon av dessa sjukdomar.

Mer information
Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

Translate »