Hereditär angioödem

Diagnosen ingår i Sällsynta diagnosers fria grupp.

Diagnosförening saknas. Diagnosen ingår i Riksförbundet Sällsynta diagnosers fria grupp, för diagnosbärare som inte har en förening för diagnosen, samt deras närstående.

Kontakt: info@sallsyntadiagnoser.se

Beskrivning av diagnosen
Hereditärt angioödem (HAE) visar sig som anfall med smärtsamma, djupa svullnader, främst i huden och i mag-tarmkanalens slemhinnor. Svullnaderna kan också sätta sig i luftvägarna, vilket kan vara livshotande, och i sällsynta fall även i andra organ.

Sjukdomen är ärftlig men kan också uppstå på grund av en nymutation. Ofta debuterar symtomen kring puberteten. Orsaken till svullnaderna är en överproduktion av proteinet bradykinin, vilket gör att de små blodkärlen, kapillärerna, läcker vätska till närliggande vävnader.

Förekomst
Den exakta förekomsten av hereditärt angioödem uppskattas till cirka 2 personer per 100 000 invånare.

Mer information
Socialstyrelsens kunskapsdatabas Ovanliga diagnoser
Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser länksamling

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

Translate »