Nyheter

Demokrati och allas lika värde viktigare än någonsin!

Datum: 2017-06-26 Av: Sällsynta Diagnoser Tid: 13:24

Med anledning av nazistiska Nordiska Motståndsrörelsens (NMR:s) deltagande i Almedalen denna sommar vill vi säga följande:

Riksförbundet Sällsynta diagnoser organiserar genom sina 62 diagnosföreningar omkring 15 000 enskilda medlemmar.
Vi verkar för att personer som har sällsynta diagnoser ska få bättre levnadsvillkor genom jämlik vård och omsorg, samt stöd av samhällsfunktioner. I många år har vi deltagit i Almedalsveckan och gör så även i år. Det är för oss en möjlighet att tillsammans med våra medlemmar lyfta frågorna kring jämlik vård för personer som har sällsynta diagnoser.

Nu konstaterar vi med stor bestörtning att det nazistiska partiet NMR kommer att delta under Almedalsveckan.

Vi representerar en grupp medborgare som drabbas hårt av hot och hat i samhället, med avvikande utseende och normbrytande funktionalitet.
Vi har under alla år kunnat känna oss trygga när vi befinner oss i Visby under Almedalsveckan och hoppas att det ska kunna förbli så även i framtiden. Men i så fall måste arrangörerna och polisen garantera våra medlemmars säkerhet under denna vecka.

Vi har redan sett hur personer och organisationer som står för demokrati och mänskliga rättigheter valt att inte vara i Almedalen på grund av NMR:s närvaro.

Tekniska nämnden i Region Gotland har lämnat en skrivelse till polisen och uttryckt oro för ”trygghet och säkerhet i stadsmiljön både i anslutning till Almedalsveckan som arrangemang och för besökare som pekas ut av NMR som dess motståndare eller som på grund av utseende eller ursprung riskerar att utsättas för hot eller våld”.

Nämnden vill att polisen omprövar sitt beslut att ge tillstånd för NMR att få hyra mark under Almedalsveckan. Det anser vi också.
Riksförbundet Sällsynta diagnoser brukar sedan många år delta i politikerveckan i Almedalen för att diskutera allas rätt till lika vård i vår demokrati, utifrån våra medlemsorganisationers intressepolitiska visioner och uppdrag. Vi kommer vara på plats och delta även i år. I år är det viktigare än någonsin att fastslå vår demokratiska rätt till det fria ordet och allas lika värde.

Region Gotlands oro inför säkerheten under Almedalsveckan måste enligt Riksförbundet Sällsynta diagnoser tas på allra största allvar. Vi förutsätter att polisen gör det som krävs för att kunna garantera säkerheten för alla deltagare i Almedalen och att det demokratiska samtalet kan föras fritt som förut.

Uttalande från Funktionsrätt Sverige
Riksförbundet Sällsynta diagnoser står också bakom uttalandet från Funktionsrätt Sverige (f.d. Handikappförbunden) gjorde i denna fråga den 19 juni 2017:

”Om nazistiska NMR:s närvaro under Almedalsveckan
Funktionsrätt Sverige har deltagit i politikerveckan i Almedalen under en följd av år. Vi ser veckan som ett utmärkt tillfälle för folkrörelser, myndigheter, kommuner och företag att träffas och diskutera med varandra och med de politiska partierna. Funktionsrätt Sverige kommer också delta i Almedalsveckan i år.

Samtidigt ser vi att flera företrädare för organisationer som vanligtvis deltar har beslutat att inte komma i år. Anledningen är att polisen och arrangörerna har beslutat att ge nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen tillstånd att delta under veckan som vilken demokratisk organisation som helst. Särskilt allvarligt är att RFSL ställs in sin närvaro med hänvisning till att deras medlemmars säkerhet inte kan garanteras.

Funktionsrätt Sverige protesterar mot den normalisering av antisemitism och nazism som NMRs närvaro utgör. Vi riktar stark kritik mot att en högerextrem terrororganisation tillåts delta på bekostnad av demokratiska företrädare och organisationer.

Funktionsrätt Sverige
2017-06-19
Styrelsen”

Om Sällsynta diagnosers medverkan i Almedalen
Riksförbundet Sällsynta diagnoser arrangerar inget eget Almedalsseminarium i år. Däremot finns vi representerade i flera paneler och utfrågningar. Vår ambition är att synas och höras och göra avtryck precis som vanligt. Senare i veckan presenteras här i vilka sammanhang vi företräder det sällsynta.

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.