Nyheter

Debatt: LSS-utredningens förslag förskräcker

Datum: 2018-11-16 Av: Sällsynta Diagnoser Tid: 10:31

Bild på Ulf Larsson, ordförande i Riksförbundet Sällsynta diagnoser

I början av november hade samarbetsorganisationen Funktionsrätt Sveriges LSS-grupp sitt sista möte. I denna ingick merparten av funktionsrättsrörelsens organisationer, inklusive Riksförbundet Sällsynta diagnoser, genom vår ordförande Ulf Larsson (bilden).

LSS-gruppen lämnade förslag och synpunkter till Funktionsrätt Sveriges representant i LSS-utredningens referensgrupp. Detta var ett sätt för oss att samarbeta med övriga förbund inom Funktionsrätt Sverige. Det är en styrka att vi gemensamt kan arbeta med en så angelägen fråga.

Nedmontering av LSS
När det första direktivet till LSS-utredningen blev känt 2015 förvandlades den tilltagande oro som funnits inom funktionshinderrörelsen, i takt med allt fler negativa domar, till övertygelsen att syftet var att nedmontera LSS och särskilt då den personliga assistansen.

Det ansågs att insatserna blivit för dyra; den ena lögnen efter den andra sjösättes som argument: Fusket var vida utbrett, privata assistansbolag var kostnadsdrivande genom att de med juridisk hjälp gjorde att människor fick den hjälp de enligt lagen hade rätt till, med mera. Mycket lite av dessa påståenden har kunnat styrkas. Men de påverkar fortfarande allmänhetens uppfattning om LSS. Tala om ’fake facts’ (”bluff-fakta”)!

Försäkringskassan restriktiv
Försäkringskassan drog tillbaka tidigare LSS-insatser och var mycket restriktiva med att bevilja nya. Detta med hänvisning till domar, bland annat omtolkning av sådana domar som funnits i många år. Nästan 2 000 personer, mer än var tionde som har personlig assistans, har drabbats.

Det är inte konstigt att allt detta har förenat funktionshinderrörelsen. Men trots det har inte LSS-utredningen lyssnat. Utredningens förslag har väckt förskräckelse inom rörelsen och vi ser hur man försöker spara, trots att kravet på besparingar uttryckligen tagits bort.

Syftet inte längre det avsedda
Blir utredningens förslag verklighet kommer inte längre syftet med LSS vara vad som avsågs när lagstiftningen antogs i riksdagen i början av 1990-talet. Det är mot den bakgrunden som alla medlemmar i Funktionsrätts LSS-grupp gemensamt publicerat debattartiklar, innan utredningen är klar.

Hittills tyder dock inget på att utredningen tagit till sig av den samlade funktionshinderrörelsens synpunkter, trots att man nu i elfte timmen säger sig vilja lyssna.

Hård remisskamp
Allt tyder på att vi måste bereda oss på en hård kamp om utredningen skickas på remiss, efter att den presenterats den 10 januari 2019. Vi kan bara hoppas att alla politiska partiers LSS-löften före valet inte glömts – och att utredningen samfällt förpassas till en låst skrivbordslåda och nyckeln tappas.

Ulf Larsson, förbundsordförande, Sällsynta diagnoser

Läs mer
Regeringens LSS-förslag strider mot FN-konventionen, artikel i Metro debatt, 2018-11-22

Slutkommentar från funktionshinderrörelsen på Svenska Dagbladets (SvD) debattsida: ”Vi kräver en ny LSS-utredning”

LSS-utredaren svarar på kritiken i SvD

”Nytt larm om assistansersättning”, Nyhetsinslag i P1, 2018-11-16

Sällsynta diagnosers tidigare inlägg om LSS

Debatt: Fullständigt haveri i LSS-utredningen

Tio åtgärder i ett LSS-åtgärdspaket: Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

Translate »