Nyheter

Debatt: Fullständig haveri i LSS utredningen

Datum: 2018-10-11 Av: beata Tid: 12:15

Förslag från LSS-utredningen har slagit ner som en bomb i funktionshinderrörelsen skriver Funktionsrätt idag. I en debattartikel svarar vår ordförande Ulf Larsson, tillsammans med funktionshinderrörelsen, på LSS-utredningens förslag. Att anta utredningens förslag skulle innebära ett slut för LSS som den ser ut idag. Det skulle innebära att en majoritet av medlemmarna och deras anhöriga i Riksförbundet Sällsynta diagnoser skulle få sina liv raserade. Vi vet redan idag att många lever på gränsen och psykisk ohälsa hos anhöriga är stort. Att fullständigt haverera LSS skulle vara förödande för dessa familjer.

Förslaget om att begränsa rätten till assistans enbart till praktiska hjälpbehov och att psykiska funktionsnedsättningar inte längre ska ge rätt till stöd skulle drabba våra medlemmar hårt. Psykisk funktionsnedsättning är vanligt hos många av våra syndromdiagnoser och det skulle innebära att majoriteten av de här personerna inte skulle ha möjlighet till att få stöd. Det innebär att de inte kan vara delaktiga i ett samhälle, ett samhälle vi menar är till för alla.

Att rätten till assistans för barn under 16 år försvinner skulle även för våra medlemmar betyda att föräldrar blir ännu hårdare belastade. Vi vet redan nu att föräldrar har svårt att få livet att gå ihop om man har barn med en sällsynt diagnos. Som det ser ut idag i Sverige har  8/10 personer/anhöriga dragit ner på eller avslutat sitt arbete på grund av deras familjemedlems diagnos. Samhällets stöd till detta redan utsatta grupp får inte minska (Rarebarometer, EURORDIS, Sverige, 2018).

Vi sätter oss starkt emot dessa förslag och ber regeringen att se över dessa för att inte haverera livet för de uppskattningsvis halv miljon svenskar som lever med en sällsynt diagnos samt deras anhöriga.

En samlad rörelse inklusive vår ordförande Ulf Larsson skriver idag i SvD följande: ”Förslag från den pågående LSS-utredningen har slagit ned som en bomb i funktionshinderrörelsen. Om förslagen blir verklighet innebär det slutet för personlig assistans. Vi som lever med omfattande funktionsnedsättning kommer att fråntas friheten att kunna välja hur vi vill leva och bo. Vi som har barn med funktionsnedsättning kommer att få vår vardag fullständigt sönderslagen.”

Du hittar länken till debattartikeln här.

Du hittar länken till 10 åtgärder i ett LSS-åtgärdspaket från Riksförbundet Sällsynta diagnoser här.

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

Translate »