Elisabeth Wallenius, förbundsordförande

Ulf Larsson, vice ordförande

Daniel Degerman, ledamot

Britta Berglund, ledamot

Cristin Lind, ledamot

Emma Lindsten, ledamot

Ewa Wiklund Jonsson, ledamot

David Ivarsson, suppleant

David Lega, suppleant i Sällsynta diagnosers styrelse, från april 2016

David Lega, suppleant

Alexandra Völker, suppleant i Sällsynta diagnosers styrelse, från april 2016

Alexandra Völker, suppleant

Riksförbundets förbundsstyrelse består under nuvarande verksamhetsår av tio förtroendevalda representanter från förbundets medlemsföreningar.

Styrelsen väljs vid förbundsårsmötet i april. Nuvarande styrelse, för perioden april 2016 – april 2017, valdes vid årsmötet 23 april 2016.

Kontakt med förbundsstyrelsen

Förbundsordförande:
elisabeth.wallenius@sallsyntadiagnoser.se

Övriga i styrelsen:
styrelsen@sallsyntadiagnoser.se

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.