Elisabeth_webb

Elisabeth Wallenius, förbundsordförande

Ulf Larsson

Ulf Larsson, vice ordförande

Daniel Degerman

Daniel Degerman, ledamot

Britta Berglund

Britta Berglund, ledamot

Cristin Lind

Cristin Lind, ledamot

Emma Lindsten

Emma Lindsten, ledamot

Ewa Wiklund

Ewa Wiklund Jonsson, ledamot

David Ivarsson

David Ivarsson, suppleant

David Lega, suppleant i Sällsynta diagnosers styrelse, från april 2016

David Lega, suppleant

Alexandra Völker, suppleant i Sällsynta diagnosers styrelse, från april 2016

Alexandra Völker, suppleant

Riksförbundets förbundsstyrelse består under nuvarande verksamhetsår av tio förtroendevalda representanter från förbundets medlemsföreningar.

Styrelsen väljs vid förbundsårsmötet i april. Nuvarande styrelse, för perioden april 2016 – april 2017, valdes vid årsmötet 23 april 2016.

Kontakt med förbundsstyrelsen

Förbundsordförande:
elisabeth.wallenius@sallsyntadiagnoser.se

Övriga i styrelsen:
styrelsen@sallsyntadiagnoser.se

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.