Elisabeth Wallenius, förbundsordförande

Ulf Larsson, vice ordförande

Daniel Degerman, ledamot

Emma Lindsten, ledamot

Ewa Wiklund Jonsson, ledamot

David Ivarsson, suppleant

David Lega, suppleant i Sällsynta diagnosers styrelse, från april 2016

David Lega, suppleant

Alexandra Völker, suppleant i Sällsynta diagnosers styrelse, från april 2016

Alexandra Völker, suppleant

Ingela Blomgren, styrelsen

Ingela Blomberg, ledamot

Annalena Josefsson, styrelsen

Annalena Josefsson, suppleant

Riksförbundets förbundsstyrelse består under nuvarande verksamhetsår av tio förtroendevalda representanter från förbundets medlemsföreningar.

Styrelsen väljs vid förbundsårsmötet i april. Nuvarande styrelse, för perioden april 2017 – april 2018, valdes vid årsmötet 22 april 2017.

Kontakt med förbundsstyrelsen

Förbundsordförande:
elisabeth.wallenius@sallsyntadiagnoser.se

Övriga i styrelsen:
styrelsen@sallsyntadiagnoser.se

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

Translate »