Riksförbundet Sällsynta diagnoser utgörs av cirka 14 500 enskilda medlemmar, fördelade på ca 60 medlemsföreningar och övriga diagnosgrupper (i fria gruppen för medlemmar utan diagnosförening).

Vi arbetar för att personer som har sällsynta diagnoser skall få bättre levnadsvillkor genom jämlik vård och omsorg samt stöd av samhällsfunktioner, utifrån de behov som finns. Det är vår vision!

Denna vision vill vi uppnå på följande sätt:

  • Vi verkar för att det bildas medicinska centrum för så många sällsynta diagnoser som möjligt och att centrumen har ett nationellt ansvar.
  • Vi vill verka för basfinansiering av förbundet, medlemsföreningarna och de regionala nätverken.
  • Vi arbetar för en nationell strategi för sällsynta diagnoser.
  • Alla som i sin profession möter personer som har sällsynta diagnoser ska känna till det ”sällsynta dilemmat”.

Läs också

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.