Information till medlem

Information till medlemmarna

Ordinarie förbundsårsmöte 2018
Det ordinarie förbundsårsmötet 2018 är lördagen den 21 april.

Hämta kallelse till ordinarie årsmöte 2018

Årsmöteshandlingarna publiceras här i slutet av mars.

Extra förbundsårsmöte, oktober 2017
Extra förbundsårsmöte söndag 22 oktober 2017, genomfördes planenligt i samband med Höstmötet,
årsmöteshandlingar som bifogats till mötesbekräftelsen
Kallelse till extra förbundsårsmöte 22 oktober 2017

Dagordning för extra förbundsårsmöte 22 oktober 2017 (Bilaga 1)
Reviderade stadgar, utan ändringsmarkeringar (Bilaga nr 2)
Reviderade stadgar, med ändringsmarkeringar (Bilaga nr 3)

Nuvarande stadgar från 2008

Årsmötesprotokoll, ordinarie årsmöte 2017, med det första beslutet om stadgeändring

Ordinarie förbundsårsmöte 2017
Det ordinarie förbundsårsmötet var lördagen den 22 april 2017.

Hämta årsmötesprotokollet 2017

Årsmöteshandlingarna till det ordinarie årsmötet 22 april 2017 hämtas från denna sida,  se ”LÄNKAR”.
Hämta lista, årsmöteshandlingarna 2017

Årsmötet 2016
Det ordinarie förbundsårsmötet 2016 var lördagen den 23 april på hotell Park Inn, Solna.

Årsmötesprotokoll 2016
Hämta årsmötesprotokollet 2016

Höstmötet 2017
Dokumentation

Hämta dokumentation från Sällsynta diagnosers Höstmöte 2017

Hämta sammanställning av grupparbeten på Sällsynta diagnosers Höstmöte 2017

Hämta sammanställning av kommentarer från deltagarna på Sällsynta diagnosers Höstmöte 2017

Bekräftelse med övriga bilagor (som ej rör det extra årsmötet)
Höstmötet 2017 var helgen 21-22 oktober, i centrala Stockholm.

Hämta bekräftelsen till Höstmötet 2017

Hämta SWOT-sammanfattning 2016, bilaga till bekräftelsen för Höstmötet 2017

Hämta Höstmötes-reseräkning (Excel), bilaga till bekräftelsen för Höstmötet 2017

Hämta Höstmötes-reseräkning (pdf), bilaga till bekräftelsen för Höstmötet 2017

Hämta anvisningar för reseräkning, bilaga (pdf) till bekräftelsen för Höstmötet 2017

Utskickat i juni 2017

Hämta inbjudan till Höstmötet 21-22 okt 2017

Hämta anvisningar för deltagarnas rumsbokning på Höstmötes-hotellet Scandic Klara

Hämta förslaget till reviderade stadgar, april 2017, till extra årsmöte

Hämta årsmötesprotokollet 2017

Höstmötet 2016
Höstmötet 2016 var veckoslutet 15-16 oktober, i Solna/Stockholm.

Höstmötet 2015 (f.d. kontaktpersons-/ordförandemötet)
Höstmötet genomfördes veckoslutet 17-18 oktober i södra Stockholm. Läs om mötet och hämta dokumentationen.

 

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.

Translate »