Information till medlem

Information till medlemmarna

Extra förbundsårsmöte söndag 22 oktober 2017, möteshandlingar
Kallelse till extra förbundsårsmöte 22 oktober 2017

Dagordning för extra förbundsårsmöte 22 oktober 2017 (Bilaga 1)
Reviderade stadgar, utan ändringsmarkeringar (Bilaga nr 2)
Reviderade stadgar, med ändringsmarkeringar (Bilaga nr 3)

Nuvarande stadgar från 2008

Årsmötesprotokoll, ordinarie årsmöte 2017, med det första beslutet om stadgeändring

Ordinarie förbundsårsmöte 2017
Det ordinarie förbundsårsmötet var lördagen den 22 april 2017.

Hämta årsmötesprotokollet 2017

Årsmöteshandlingarna 2017 hämtas från denna sida,  se ”LÄNKAR”.
Hämta lista, årsmöteshandlingarna 2017

Årsmötet 2016
Det ordinarie förbundsårsmötet 2016 var lördagen den 23 april på hotell Park Inn, Solna.

Årsmötesprotokoll 2016
Hämta årsmötesprotokollet 2016

Höstmötet 2017
Höstmötet 2017 är helgen 21-22 oktober, i centrala Stockholm.
OBS! Anmälningstiden är förlängd till 4 september.

Hämta inbjudan till Höstmötet 21-22 okt 2017

Hämta anmälningsblankett (.docx/word) till Höstmötet 21-22 okt_2017

Hämta anmälningsblankett (.pdf)_till Höstmötet 21-22 okt_2017

Hämta anvisningar för deltagarnas rumsbokning på Höstmötes-hotellet Scandic Klara

Hämta förslaget till reviderade stadgar, april 2017, till extra årsmöte

Hämta årsmötesprotokollet 2017

Höstmötet 2016
Höstmötet 2016 var veckoslutet 15-16 oktober, i Solna/Stockholm.

Höstmötet 2015 (f.d. kontaktpersons-/ordförandemötet)
Höstmötet genomfördes veckoslutet 17-18 oktober i södra Stockholm. Läs om mötet och hämta dokumentationen.

 

Om cookies

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer.