Hoppa direkt till innehåll

Sällsynta diagnoser

  • Öka storleken
  • Minska storleken

Vårt 90-konto

Tusentals svenskar lever med en sällsynt diagnos som nästan ingen känner till. Hjälp oss i vårt arbete för att öka kunskapen om och förbättra vården för dem som har sällsynta diagnoser.

 Riksförbundet Sällsynta diagnoser arbetar för att:

  • öka samhällets kännedom om sällsynta diagnoser, så att sällsynthetens särskilda problematik blir allmänt erkänd och beaktas vid samhällsbyggandet
  • Regionala medicinska centrum med nationell samordning inrättas för sällsynta diagnoser,
  • stärka diagnosbärarnas egenmakt

Med kraft av våra medlemmar och givare får människor tillgång till vård och behandling och full delaktighet i samhället.

Stöd arbetet för en god vård för sällsynta diagnoser. Pg 90 01 56-1.