Hoppa direkt till innehåll

Sällsynta diagnoser

  • Öka storleken
  • Minska storleken

Om oss

Att leva med en sällsynt diagnos innebär ofta komplexa vård- och stödbehov. I många fall brister vården och stödet från samhället i kvalitet och bemötande av den enskilde diagnosbäraren.

Riksförbundet Sällsynta diagnoser verkar för att diagnosbärare skall få bättre levnadsvillkor, bland annat genom förbättrad vård och omsorg. Förbundet har omkring 13 000 medlemmar fördelade på drygt 60 diagnosföreningar. Med en sällsynt diagnos avses ett tillstånd eller en sjukdom som leder till omfattande funktionsnedsättningar och som finns hos högst 1 person per 10 000 invånare. Med kraft av våra medlemmar och givare får människor tillgång till rätt vård och behandling och fulldelaktighet i samhället.

Hämta Riksförbundet Sällsynta diagnosers presentationsfolder, utgiven juni 2014

Stadgar och medlemskap

Riksförbundet Sällsynta diagnosers stadgar, klicka här>>

Medlemskap för föreningar och nätverk, klicka här>>

Medlemskap för diagnoser som saknar förening, klicka här>>