Hoppa direkt till innehåll

Sällsynta diagnoser

  • Öka storleken
  • Minska storlekenValet 2014, En majoritet vill höja taket för lönebidragen

Skrivet den: 28 aug, 2014 11:21 av Sällsynta diagnoser

Handikappförbunden har frågat partierna hur de tänker agera framöver i fem frågor som är viktiga för människor med funktionsnedsättning. Första frågan handlade om rehabilitering och presenterades i föregående blogginlägg. Fråga nummer 2 handlar om Funka-utredningen och en höjning av lönebidragstaket. Frågan löd: Är ni beredda att, i regeringsställning efter valet 2014, genomföra FunkA-utredningens förslag, däribland en höjning av lönebidragstaket? Samtliga partier säger att de vill genomföra Funka-utredningens förslag. Centerpartiet är det enda parti som tydligt svarar nej på frågan som avser en höjning av lönebidragstaket. Moderaterna är otydliga och övriga partier vill höja taket för lönebidrag.- En enig riksdag har gett ett tillkännagivande om Funka-utredningen, men för att förslagen ska bli verklighet krävs också budget. Vi ser nu fram emot att alla partier redovisar förslag till finansiering i valrörelsen, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden i en kommentar. Trots att arbetslösheten alltid har varit hög för människor med funktionsnedsättning har de arbetsmarknadspolitiska programmen för personer med funktionsnedsättning inte reformerats nämnvärt på decennier. Redan 2012 påtalade FunkA-utredningen stora brister i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Utredningen lämnade en rad förslag på nödvändiga reformer som Handikappförbunden till stor del stödjer. - Höjt tak för lönebidrag och enklare regler för lönestöd är två åtgärder som behövs för att fler människor med funktionsnedsättning ska komma i arbete, säger Ingrid Burman.Vi fortsätter att presentera Handikappförbundens frågor till riksdagspartierna på bloggen fram till den 14 september. Samtliga frågor till och svar från partierna finns här.

Valet 2014, Ja till förändrad rehabiliteringskedja

Skrivet den: 21 aug, 2014 15:16 av Sällsynta diagnoser

Handikappförbunden, där Riksförbundet Sällsynta diagnoser är medlem, har frågat partierna hur de tänker agera i fem frågor som är viktiga för människor med funktionsnedsättning. Här på bloggen delar vi med oss av frågor och svar. Den första frågan handlar om rehabilitering.De flesta partierna vill förändra rehabiliteringskedjan, har det visat sig. Följande fråga ställdes: Är ni beredda att, i regeringsställning efter valet 2014, förändra rehabiliteringskedjan, så att ingen blir av med sin sjukpenning utan att ha fått adekvata rehabiliteringsinsatser?Sju av partierna har svarat ja på denna fråga: Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet, Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ och Sverigedemokraterna. Det parti som svarat nej, ingen ändring behövs, är Moderaterna. Från Centerpartiet har inget svar inkommit.Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden, kommenterar: "Det är bra att även partier som i dag står bakom den nuvarande sjukförsäkringen ser behovet av förändring, det öppnar upp för reformer. Nu förutsätter vi att det kommer tydliga och konkreta förslag i valrörelsen som också genomförs efter valet."Ingrid betonar att bra rehabilitering är lönsamt, både mänskligt sett och samhällsekonomiskt. God rehabilitering innebär att individen kan må bättre, prestera bättre och snabbare komma tillbaka till arbetsliv, studier eller annan sysselsättning. Hon säger också att tidsgränser kan vara bra, men att de måste syfta framåt: "Det stora bekymret med dagens tidsgränser är att de är statiska. De inträffar efter ett visst antal dagar, oavsett vilka insatser som den sjukskrivne fått för att faktiskt bli bättre. Handikappförbunden anser att rätten till aktiva rehabiliteringsinsatser måste kopplas till tidsgränserna inom rehabiliteringskedjan. Tidsgränserna blir då en garant för att individen får den rehabilitering hon har rätt till - istället för ett hot om att kastas ut ur socialförsäkringssystemet."Samtliga frågor till och svar från partierna finns här

Kansliet har öppnat, och sammanfattning från Almedalsseminariet

Skrivet den: 7 aug, 2014 15:25 av Sällsynta diagnoser

Sommaren går mot sitt slut, och kansliet har öppnat igen.Nationella funktionen för sällsynta diagnoser (NFSD) har gjort en ambitiös sammanfattning av det seminarium som vi, NFSD och Ågrenska arrangerade under Almedalsveckan. Läs det här!

Tavelutställningen

Tack!

Skrivet den: 8 juli, 2014 00:21 av Sällsynta diagnoser

Nu lämnar vi Almedalen och Visby bakom oss för denna gång. Vi har haft en intensiv vecka med många intryck, nya kontakter och ett trevligt umgänge. Stort tack till våra medlemmar som arbetat hårt under veckan. Vi har bevakat 35 seminarier och spridit information om Sällsynta diagnoser. Ett varmt tack till alla våra gästbloggare som ni kunnat följa under veckan, utan er hade vi inte fått reda på så mycket vad som hände innanför murarna. Vi riktar också ett varmt tack till våra enastående samarbetspartners Ågrenska och NFSD! Seminariet blev så lyckat i år igen, mycket beröm och fina ord har vi också snappat upp om både den nygjorda filmen och de vackra inbjudningskorten med sällsynta blommor. Tillsammans gör vi den sällsynta världen lite mer känd utanför vår egen! För oss är Almedalen möjligt att bevaka tack vare våra värdar, så ett stort tack för att vi fått använda ert fina hus!Nu stundar en sommar med något lägre tempo några semesterveckor, innan vi kör igång i början av augusti.Vi önskar alla en sällsynt skön sommar!


Sällsynta diagnosers 90-konto

SMS:a sallsynt 50, 100 eller 200 till 72970

Pengarna går till Riksförbundets 90-konto. Tack för ditt stöd!