Hoppa direkt till innehåll

Sällsynta diagnoser

  • Öka storleken
  • Minska storlekenValet 2014, Oenighet om hur fattigdomen ska förhindras

Skrivet den: 1 sept, 2014 14:28 av Sällsynta diagnoser

Handikappförbunden har frågat partierna hur de tänker agera framöver i fem frågor som är viktiga för människor med funktionsnedsättning. Vi har kommit fram till fråga nr 3, och den handlar om kommunala avgifter. Frågan löd så här: Är ni beredda att, i regeringsställning efter valet 2014, införa en spärr för kommunala avgifter som garanterar goda levnadsvillkor för dem med livslångt behov av stöd till sin försörjning? Centerpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Feministiskt Initiativ svarar ja på frågan. Moderaterna, Folkpartiet och Sverigedemokraterna svarar att de hellre vill se andra lösningar för att säkerställa att människor med funktionsnedsättning har goda levnadsvillkor. - I dag tvingas många anhöriga att bidra till försörjningen när de kommunala avgifterna tar en allt större andel av förtidspensionen. Det behövs en bredare samsyn för att människor inte ska drivas in i fattigdom, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden, i en kommentar till undersökningens resultat.Personer som har medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar som aldrig har haft ett arbete, har en mycket svag försörjning. Vissa kommer sannolikt aldrig att ha en löneinkomst under sin livstid. Många av dem som har insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) lever i en verklighet där de samlade avgifterna för hyra och stödinsatser överstiger den låga inkomst man har. Det innebär att människor månad efter månad kan ha en negativ disponibel inkomst. - Lagstiftaren behöver införa ett skydd mot nya och höga kommunala avgifter inom LSS-lagstiftningen, precis som man har gjort inom socialtjänstlagen, säger Ingrid Burman.Samtliga frågor till och svar från partierna finns här.

Valet 2014, En majoritet vill höja taket för lönebidragen

Skrivet den: 28 aug, 2014 11:21 av Sällsynta diagnoser

Handikappförbunden har frågat partierna hur de tänker agera framöver i fem frågor som är viktiga för människor med funktionsnedsättning. Första frågan handlade om rehabilitering och presenterades i föregående blogginlägg. Fråga nummer 2 handlar om Funka-utredningen och en höjning av lönebidragstaket. Frågan löd: Är ni beredda att, i regeringsställning efter valet 2014, genomföra FunkA-utredningens förslag, däribland en höjning av lönebidragstaket?Samtliga partier säger att de vill genomföra Funka-utredningens förslag. Centerpartiet är det enda parti som tydligt svarar nej på frågan som avser en höjning av lönebidragstaket. Moderaterna är otydliga och övriga partier vill höja taket för lönebidrag.- En enig riksdag har gett ett tillkännagivande om Funka-utredningen, men för att förslagen ska bli verklighet krävs också budget. Vi ser nu fram emot att alla partier redovisar förslag till finansiering i valrörelsen, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden i en kommentar. Trots att arbetslösheten alltid har varit hög för människor med funktionsnedsättning har de arbetsmarknadspolitiska programmen för personer med funktionsnedsättning inte reformerats nämnvärt på decennier. Redan 2012 påtalade FunkA-utredningen stora brister i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Utredningen lämnade en rad förslag på nödvändiga reformer som Handikappförbunden till stor del stödjer. - Höjt tak för lönebidrag och enklare regler för lönestöd är två åtgärder som behövs för att fler människor med funktionsnedsättning ska komma i arbete, säger Ingrid Burman.Vi fortsätter att presentera Handikappförbundens frågor till riksdagspartierna på bloggen fram till den 14 september. Samtliga frågor till och svar från partierna finns här.

Valet 2014, Ja till förändrad rehabiliteringskedja

Skrivet den: 21 aug, 2014 15:16 av Sällsynta diagnoser

Handikappförbunden, där Riksförbundet Sällsynta diagnoser är medlem, har frågat partierna hur de tänker agera i fem frågor som är viktiga för människor med funktionsnedsättning. Här på bloggen delar vi med oss av frågor och svar. Den första frågan handlar om rehabilitering.De flesta partierna vill förändra rehabiliteringskedjan, har det visat sig. Följande fråga ställdes: Är ni beredda att, i regeringsställning efter valet 2014, förändra rehabiliteringskedjan, så att ingen blir av med sin sjukpenning utan att ha fått adekvata rehabiliteringsinsatser?Sju av partierna har svarat ja på denna fråga: Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet, Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ och Sverigedemokraterna. Det parti som svarat nej, ingen ändring behövs, är Moderaterna. Från Centerpartiet har inget svar inkommit.Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden, kommenterar: "Det är bra att även partier som i dag står bakom den nuvarande sjukförsäkringen ser behovet av förändring, det öppnar upp för reformer. Nu förutsätter vi att det kommer tydliga och konkreta förslag i valrörelsen som också genomförs efter valet."Ingrid betonar att bra rehabilitering är lönsamt, både mänskligt sett och samhällsekonomiskt. God rehabilitering innebär att individen kan må bättre, prestera bättre och snabbare komma tillbaka till arbetsliv, studier eller annan sysselsättning. Hon säger också att tidsgränser kan vara bra, men att de måste syfta framåt: "Det stora bekymret med dagens tidsgränser är att de är statiska. De inträffar efter ett visst antal dagar, oavsett vilka insatser som den sjukskrivne fått för att faktiskt bli bättre. Handikappförbunden anser att rätten till aktiva rehabiliteringsinsatser måste kopplas till tidsgränserna inom rehabiliteringskedjan. Tidsgränserna blir då en garant för att individen får den rehabilitering hon har rätt till - istället för ett hot om att kastas ut ur socialförsäkringssystemet."Samtliga frågor till och svar från partierna finns här

Kansliet har öppnat, och sammanfattning från Almedalsseminariet

Skrivet den: 7 aug, 2014 15:25 av Sällsynta diagnoser

Sommaren går mot sitt slut, och kansliet har öppnat igen.Nationella funktionen för sällsynta diagnoser (NFSD) har gjort en ambitiös sammanfattning av det seminarium som vi, NFSD och Ågrenska arrangerade under Almedalsveckan. Läs det här!


Sällsynta diagnosers 90-konto

SMS:a sallsynt 50, 100 eller 200 till 72970

Pengarna går till Riksförbundets 90-konto. Tack för ditt stöd!